آزمایشگاه کنترل کیفیت

یکی از مهمترین وظایف شرکت های دارویی بررسی کیفیت و اثربخشی محصولات دارویی است، که این مهم مستلزم پایش-های دقیق، صحیح و پیوسته تمامی مراحل از لحظه ورود مواد اولیه تا تولید و انبارش محصول می باشد. نظر به اهتمام ویژه مدیریت شرکت به اصل کیفیت و توجه به حقوق مشتریان و رسالت اجتماعی این شرکت، آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی شفا فارمد با بکارگیری پرسنل آموزش دیده و مجرب خود، ارزیابی کمی و کیفی محصول های تولیدی را با استفاده از دستگاههای مدرن در زمینه شناسایی و تعیین مقدار مواد اولیه و محصولات دارویی بر اساس آخرین استانداردها و دستورالعملهای فارماکوپه آمریکا و اروپا به اجرا در میآورد. همچنین در راستای نهادینه سازی فرهنگ مشتری مداری و تعالی کیفی محصولات، این واحد سنجش و پایش کامل مراحل از لحظه ورود مواد اولیه به شرکت، کنترل در حین تولید و محصول نهایی را مد نظر دارد. بدین منظور واحد کنترل کیفیت داراي قسمتها و بخشهاي مختلفی شامل آزمايشگاه فیزیکو شيمي، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی، آزمايشگاه ميكروبي، بانک سویه و سلول میباشد. این واحد با بکارگیری نیروهایی متخصص با تحصیلات کارشناس، کارشناس ارشد و دکترا و با استفاده از دستگاههای Atomic Absorption، HPLC، GC، Particle Counter،FTIR ،Spectrophotometer ، KF، TLC Scanner، IC و سایر دستگاه های آنالیز دارویی در راستای سنجش و بررسی کیفی مواد اولیه، مطالعات پایداری، IPQC ، کیفیت محصول دارویی، اقلام بسته بندی و کنترل کیفیت آبهای مصرفی کارخانه در حال فعالیت می باشد.
رویکرد واحد کنترل کیفیت در شرکت گروه صنایع شفا فارمد، نظارت و کنترل پیوسته و ثمربخش کیفی میباشد، که تعهد به این ارزش باعث بهبود مستمر در تولید محصولات با کیفیت گردیده و همواره این مهم مورد توجه نیروهای این واحد قرار دارد.