اریترومایسین بیس

اریترومایسین نوعی ماکرولید است که در سال 1379 توسط شرکت گروه صتایع شفا فارمد به مرحله تولید رسیده است که در درمان طیف وسیعی از عفونت های باکتریایی و همچنین جلوگیری از ایجاد عفونت برخی از باکتری ها کاربرد دارد.

اریترومایسین به صورت خوراکی و معمولا قبل از وعده غدایی مصرف می شود.

اریترومایسین پایه یک مولکول مادر در تولید آنتی بیوتیک های ماکرولیدی ازجمله کلاریترومایسین،آزیترومایسین،اریترومایسین اتیل سوکسینات و روکسی اریترومایسین می باشدو اولین آنتی بیوتیکی است که با روش بیوتکنولوژی و باکمک فرمانتاسیون در ایران تولید گردیده است.

درسال 1379 طراحی و ساخت خط تولید اریترومایسین اتیل سوکسینات از اریترومایسین پایه با ظرفیت سالانه 100 تن افتتاح گردیده است که تولید ان با بهره گیری از آخرین امکانات تکنولوژی جهانی بهینه سازی شده است و تاکنون ادامه دارد.

همچنین در خرداد 1385 تولید آزیترومایسین با ظرفیت سالانه 20 تن آغاز گردید و همزمان با آن فاز تحقیقاتی تولید ماده موثره کلاریترومایسین نیز اغاز شد که با موفقیت به بهره برداری رسید.

شرکت گروه صنایع شفا فارمد،توسعه سبد محصولات ماکرولیدی را در الویت برنامه های خود قرار داده است .