پنی سیلین

پنی سیلین Penicillin

گالری عکس
مکانیسم اثر

این دارو یک باکتریوسید است. مانع ساخت دیواره سلولی باکتری می شود و از این طریق موجب مرگ باکتری های در حال رشد و تقسیم می گردد.

گروه دارو

پنی‌سیلین‌ها از دسته آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام هستند و در برابر ارگانیسم‌های آسیب‌پذیر به خصوص باکتری‌های گرم مثبت به کار می‌روند.
پنی سیلین تولید شده در شرکت گروه صنایع شفا فارمد یک متابولیت ثانویه است که از کپک‌های پنی سیلیوم کرایسوژنوم تولید می شود.
کشف پنی سیلین و کاربرد آن در پزشکی بدون شک یکی از بحث انگیزترین دستاوردهای قرن بیستم می باشد. این شرکت موفق شده است در سالهای اخیر تکنولوژی پیچیده ساخت پنی سیلین را با ظرفیت تولید اسمی سالانه 1300 تن، بومی سازی نماید.
پنی سیلن پرکاربرد ترین آنتی بیوتیک برای درمان عفونتهای باکتریایی در سطح گسترده می باشد. همچنین این ماده آغازین پیش ساز طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها می باشد.
تولید صنعتی این آنتی بیوتیک طی فرایند فرمنتاسیون به مدت پنجاه سال از مثالهای بارز کاربرد بیوتکنولوژی می باشد.