منشور اخلاقی سازمان

اعضای خانواده بزرگ شرکت گروه صنایع شفا فارمد هم پیمان می شوند تا اصول ، ارزش ها و تعهدات ذیل را سرلوحه اخلاق حرفه ای خویش قرار دهند:

 

  1. اصل التزام عملی به احکام دین مبین اسلام و برابری : در انجام امور محوله، احکام دین مبین اسلام و ولایتمداری را سرلوحه کار خویش قرار داده و عالم را محضر خداوند دانسته و بر آنچه که خداوند به آن امر یا از آن نهی فرموده، عمل نماییم . همچنین همه کارکنان شرکت در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه ، رفتار یکسان و برابری داشت.
  2. اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور شرکت مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارکنان شرکت باید بر اساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
  3. اصل احترام و اعتماد: کارکنان شرکت در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق، همکاران، مشتریان، ذینفعان و مراجعین باید احترام آنان را حفظ نمایند، برای انتظارات احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
  4. اصل شفافیت: کارکنان شرکت باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرایندهای جاری ( به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد) را بطور شفاف و در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرایندهای سازمانی، مبنای پاسخگویی کارکنان به مشتریان و مراجع ذیصلاح را فراهم می آورد.
  5. اصل پاسخگویی: کارکنان شرکت مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته  در مورد آنان به مدیران و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند.
  6. اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی: کارکنان شرکت نباید از اختیارات و جاگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی فقط باید برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.
  7. اصل تعهد و وفاداری سازمانی: کارکنان شرکت باید نسبت به اهداف، رسالت، چشم انداز، ماموریت ها و ضوابط جاری سازمان متبوع خود متعهد و وفادار بوده و با علاقمندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وضایف و مسئولیت های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریت های سازمان تلاش نمایند.
  8. اصل به کار گیری مهارت و تخصص: کارکنان شرکت باید تلاش نمایند تا مهارت ، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فرا گرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیت های شغلی و سازمانی به کار گیرند.
  9. اصل توجه به کیفیت در عرضه خدمات تولید محصولات حوزه سلامت: با توجه به اینکه خدمات و تولیدات شرکت در حیات و سلامت انسان ها نقش بسزایی دارد کارکنان شرکت با ایمان و اعتقاد قلبی خود آیه 32 سوره مائده «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا – و هر کس انسانی را از مرگ برهاند گویی انسانها را زنده داشته است» تمام سعی و تلاش و اهتمام خود را در تولید خدمات و محصولات با کیفیت جهت حیا ت بخشی و سلامت انسان ها را به کار می گیرند.

.