اداراوون

اداراوون Edaravone

گالری عکسنکات

• تحقیقات نشان داده افرادی که با اداراوون تحت درمان بوده‌اند نسبت به گروه کنترل، ۳۳ درصد بهبود داشته‌اند.

فارماکوکینتیک

• دارو اداراوون از طریق تزریق داخل وریدی (سیاهرگ) تجویز می‌شود.

مکانیسم اثر

• اداراوون از سلول‌ها در مقابل استرس اکسایشی محافظت می‌کند. استرس اکسایشی وقتی اتفاق می‌افتد که بدن میزان بسیار زیادی رادیکال آزاد تولید کرده و نمی‌تواند اثرات آن‌ها را بطور موثر با آنتی‌اکسیدان‌ها خنثی کند.

• جلوگیری از استرس اکسایشی می‌تواند در افراد مبتلا به ALS یا بیماری نورون‌های حرکتی به ممانعت از مرگ نورون‌های حرکتی کمک کند.

گروه دارو: ماکرولیدها

در سال ۲۰۱۸ شرکت گروه صنایع شفا فارمد با تکیه بر متخصصان داخلی موفق به تولید این دارو در دو سطح ماده اولیه و سرم تزریقی شد.
با پایان یافتن فاز تحقیقاتی و کسب مجوزات لازم جهت تولید، این دارو آماده عرضه به هموطنان گرانقدر است.