بازرسی GCP کارآزمایی بالینی فاز ۱


در روز ۱۹ بهمن ماه نمایندگان و بازرسان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و «کمیته ملی اخلاق» در محل اجرای کارآزمایی بالینی واکسن کووید-۱۹ تولید شرکت گروه صنایع شفا فارمد حضور به هم رساندند. در این جلسه مدارک و مستندات داوطلبان، روند پیگیری داوطلبان طبق پروتکل مصوب سازمان غذا و دارو و کمیته ملی اخلاق بازرسی شد. همچنین با برخی از داوطلبان که در محل انجام مطالعه حضور داشتند مصاحبه شد. روند بازرسی رضایتبخش بود و طبق اظهارات بازرسان محترم مطالعه مذکور با کیفیتی مشابه مطالعات روز دنیا در حال انجام است.

واکسن کرونا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.