تماس با ما

دفتر مرکزی

آدرس

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافزار ، کوچه دوم، پلاک هفتم ، واحد سه

تلفن

982189990000+

فکس

982634239646+

کارخانه

آدرس

کیلومتر 10 اتوبان کرج، قزوین، خروجی شرکت سوپا، خیابان شفا، شرکت شفافارمد

تلفن

982634067777+

فکس

982634239646+

با شفا فارمد در تماس باشید