فاکتور رشد

فاکتور رشد چیست؟

فاکتور رشد به عنوان ماده به طور طبیعی تولید شده در بدن است که قادر به تحریک تکثیر سلولی ، ترمیم زخم و گاها تمایز سلولی می شود. همچنین استفاده از این ترکیبات در درمان بیماری های خونی، سرطانی و قلبی افزایش پیدا کرده است.
این گیرنده ها پروتئین های مدولار یا تنظیمی هستند که می توانند به سلول ها متصل شوند و اطلاعات لازم را برای ایجاد تغییرات در مکانیزم بیوشیمیایی سلول ایجاد کنند.
امروزه دانش و اطلاعات پیرامون فاکتورهای رشد و پپتید در حوزه زیست شناسی افزایش چشمگیری داشته است.

 

عملکرد

این افزایش اطلاعات شامل شناخت ویژگی های بسیاری از فاکتورهای رشد در بدن انسان، گیرنده های آنها و پروتئین های اتصالی نیز شده است. از طریق تکنیک های جدید بیولوژیکی، تولید فاکتورهای رشد نوترکیب خالص و پپتیدها امکان پذیر شده است. عوامل رشد و پپتیدها، ایمنی و اثربخشی بسیار بالایی دارند. همچنین بسیاری از هورمون ها نیز رشد و توسعه سلول ها و بافت ها را در بدن تنظیم می کنند. اما با وجود این شباهت ها، فاکتورهای رشد و هورمون ها تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند.